Cái Gò Mả Phần Tiếp Theo – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Hôm nay không ngủ trưa được,em sẽ kể tiếp câu chuyện Cái Gò Miểu mà em đã đăng cách đây vài hôm nha các thím. Lần trước em đã kể đến khúc ba người đang đi cấy lúa,đi ngang qua bị quỷ chùa rung cây cho bỏ chạy,rồi đến lượt ông kia nhà ở ngoài…