Bùa Yêu – Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn Bùa Yêu ! Thuần nhìn lên đồng hồ lúc này đã nữa đêm mà thầy Trấn Quốc vẫn chưa về . Thuần cất giấy bút tắt đèn phòng khách , rồi ra chỗ thầy Trần Quốc tiếp khách , rồi buông mùng lên giường nằm …..