Truyện ma Trên Đường Chở Khách – Tác Giả tolia82

Chào các bạn trên diễn đàn em không định kể câu chuyện này nhưng áy náy mãi hôm nay em viết ra đây em dân Bắc đi lính và đóng quân ở quân khu 7 , sau hết nghĩa vụ em ở lại lấy vợ và sinh sống tại Bình thuận – đi Lính 3…