Ma, Quỷ, Ngải Kinh Dị Cực Hay

Truyện 1: Ngải Miến Điện Lời Tựa: Ba thằng bạn Nguồn Voz Ba thằng chúng tôi hồi ấy chơi với nhau thân lắm, đi đâu cũng kè kè có nhau. Chỉ có điều Đức học hết lớp 8 thì nghỉ học, có lần tôi và Hoàng hỏi nguyên nhân, thì Đức cứ cười hì hì…