Truyện Ma Trong Xóm Trọ – Tác Giả Đào Hàn Giang

Phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mình mới giám viết câu chuyện này nhằm chia sẻ với mọi người, vì đó là một câu chuyện ma mà chính bản thân mình trải qua…. bây giờ mỗi lần nhắc lại hay kể cho người khác nghe là mình lại rùng mình. Thật ra cũng chẳng…