Truyện Ma Mãnh Long Quy Thổ – Tác Giả Đỗ Thanh Tú

Truyện ma: Mãnh long quy thổ Phần 1: tảo mộ Trong cuộc sống khó khăn vất vả của những người dân đồng bằng thì cuộc sống dư giả là không có, họ phải cần cù, chịu khó quanh năm thì may ra mới đủ ăn. Quanh năm họ chỉ biết bám vào mấy sào ruộng….