[MƯỜI HAI NGÀY VƯỢT CỎI ÂM – Tác Giả Nhựt Kha Hồ

[Chuyện có thật được Nội tôi kể lại] Vừa mắc mùng xong, tôi đốt một khoanh nhang muỗi mang ra trước nhà, chỗ bà nội đang nằm trên chiếc ghế bố. Năm ấy là hè năm thứ 3 đại học. Chẳng biết xui rủi thế nào mà tôi đi xin việc làm thêm hết nơi…