Những câu chuyện trên dòng sông kênh Nhiêu Lộc – Tác Giả Bảo Vệ

Tôi sinh ra và lớn lên ở q Phú Nhuận.Nhà tôi thì là nhà sàn bên bờ kênh.ngay khúc sông từ chùa Hải Đức trãi dài đến cầu Kiệu.Trước đây lúc chưa xây dựng bờ kè và phóng đường.đó là khu xóm lao động.Vào lúc tôi còn nhỏ thì chiều chiều khúc sông này là…