3 mẩu truyện ma ngắn – Tác giả Lê Phương

Truyện 1 : Lần đầu tiên gặp ma Lúc mình còn nhỏ, khoảng 9,10 tuổi gì thôi, Mẹ mình có mua lại 1 căn nhà khá to , sân rất rộng. Mẹ mình dự định sẽ ở 1 thời gian ngắn rồi sẽ sửa sang xây lại thành nhiều căn nhỏ để cho thuê vì…