Ngăn Kéo Số 14 – Truyện Ma Audio Lúc Nửa Đêm

Ngăn Kéo Số 14 – Truyện Ma Audio Lúc Nửa Đêm Nhấp miếng cà phê nữa, cất bình thủy vào chỗ của nó, thò tay lấy gói thuốc, lúc đó tôi mới nhìn thấy mình đã châm hai điếu bỏ trên gạt tàn. Tôi mếu miệng cười, duị tắt một điếu để dành đêm khuya