XÓM TRỌ

Sau hai lần trải qua sợ hãi tại 2 căn nhà của bác ( một lần ở cái gác xếp trên nhà chính của ông bà ngoại, một ở ngôi nhà mà chỉ mình tôi một giang san khi trời sáng…) với lại tôi luôn có cảm giác ớn lạnh khi ở đó nên xin…