Truyện Ma Của Ba – Tác Giả Ngân Ngọc

Ngày 23.3.1972, Mỹ oanh tạc bầu trời Quảng Bình giết chết bao nhiêu người dân vô tội. Trưa 23 cả nhà nội em đang ngủ trưa thì bị Mỹ dội bom xuống nhà tranh đất cát bay tung toé, ông nội em kéo tay ba (8t) và bà nội xuống hầm đỡ đạn nhưng bị…