Audio Truyện Ma Người Khăn Trắng – Con Dao Gia Truyền

Truyện Ma Người Khăn Trắng – Con Dao Gia Truyền Mũi dao nhọn dùng để chọc tiết, mũi dao bén để cắt thịt .Truyện Ma Người Khăn Trắng Có nhìn những bà, những cô hàng thịt mới biết đợ bén của lưỡi dao như thế nào. Con dao đưa tới đâu thịt của con vật…

Cuộc Báo Thù Của Những Giọt Máu – Audio Người Khăn Trắng

Cuộc Báo Thù Của Những Giọt Máu – Audio Người Khăn Trắng Chuyện Kể Về Gia Đình Sống Bắt Nghề Bắt Lươn , Giết Lươn Bằng Cách Tàn Độc Và Họ Phải Chịu Quả Báo Về Những Chuyện Đã Làm