Chuyện thứ 2: XÓM CŨ – Tác Giả Thích Đủ Thứ

Gọi là xóm cũ không phải vì tên xóm là “cũ”, chỉ vì đó là cái xóm mình từng ở trước khi chuyển đến chỗ ở hiện tại. Năm 96 ba mẹ mình thoát khỏi cảnh “ăn nhờ ở đậu”, ba mẹ mua được miếng đất ở phường Phú Khương và cất nhà ở đó….