Liều mình lao vào lửa cứu… túi hàng hiệu

Bà Hoàng Bình cũng những chiếc túi được cứu Choàng tỉnh, mở cửa phòng ngủ, bà Hoàng Bình kinh hoàng khi thấy phòng khách chìm trong biển lửa. Sau khi lay chồng dậy gọi điện báo cảnh sát, bà vội vàng ôm chăn, mở cửa sổ, hua tay cầu cứu. Lúc này, bà chợt nhớ…