10 nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới

Hàng năm, cơ quan nhân khẩu học của Liên hợp quốc phát hành một báo cáo về tỷ lệ ly hôn tại các quốc gia trên thế giới. Từ kết quả điều tra thống kê đó, cơ quan này đã công bố 10 quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới, theo…