Xuất hiện người phụ nữ mặt quỷ ở Trung Quốc

Chị Lý Hồng Phương ở Thiểm Tây, Trung Quốc cách đây mấy năm trước đã bị mắc bệnh u khiến khuôn mặt trở nên to bất thường. Do hoàn cảnh gia đình nghèo nên chị không có điều kiện để phẫu thuật. Những khối u cứ ngày càng phát triển to hơn thật đáng sợ,…