Vác tủ lạnh chạy marathon… mỗi ngày

Mỗi ngày Tonny đều dành tới 3 tiếng vác tủ lạnh chạy maraton trước khi đi làm. Một giám đốc kinh doanh 48 tuổi tên là Tonny đang được người dân Anh Quốc biết đến với câu chuyện rèn luyện thân thể hết sức đặc biệt. Trong vòng một tháng qua, mỗi buổi sáng trước…