Sở hữu 3 ngôi nhà vẫn đi ăn xin

Bà Ha Shan, 86 tuổi, sở hữu một tài sản lớn nhưng vẫn đi ăn xin hàng ngày. Theo Quirky China, bà Ha là một nhân vật nổi tiếng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vì bà là người ăn xin giàu nhất tại đây. Có ba ngôi nhà rộng rãi và vài căn hộ…