Thị trấn địa ngục vắng vẻ

Cả thị trấn chỉ có 266 người dân sinh sống và hoàn toàn không có khách sạn, nhà nghỉ quy mô. Thị trấn địa ngục (Hell) nằm tại phía tây bang Michigan (Hoa Kỳ), cách trường đại học trung tâm xấp xỉ 15 dặm. Hiện tại, chỉ có 266 người dân sống trên thị trấn…