Vẽ tranh bằng máu của chính mình

Người họa sỹ chấp nhận đau đớn về thể xác để có được những tác phẩm nghệ thuật mới lạ. Để tạo nên sợi dây như cầu nối giữa nghệ thuật và nghệ sỹ, họa sỹ Vincent Castiglia, đến từ New York, Mỹ, đã sử dụng máu của chính mình như chất liệu sáng tác….