Viết 2 tay 2 thứ tiếng cùng lúc

Trong thời đại máy tính và điện thoại thông minh, một số người trong chúng ta cảm thấy ngày càng khó viết cho đúng bằng một tay chứ chưa nói tới hai tay. Tuy nhiên, với biên dịch viên người Trung Quốc Chen Siyuan, điều đó không thành vấn đề.    Cô gái này khiến…