Voi đi trên dây

Một chú voi ở vườn thú hoang dã Safari World đã biểu diễn màn đi trên dây điệu nghệ gây chú ý cho các du khách đến đây tham quan. Ảnh trên Telegraph. Với thân hình to lớn, nặng nề, chú voi này đã đi trên một đoạn dây dài khoảng 3m trước sự thán…