Hai người Canada đi xe máy vòng quanh Trung Quốc

Hai anh em Colin và Ryan Pyle đã đi vòng quanh Trung Quốc trong 65 ngày bằng hai chiếc xe máy BMW F800GS. Theo sách Guinness, Colin và Ryan Pyle đã "xuất phát từ Thượng Hải và đi trên các tuyến đường vòng quanh Trung Quốc trước khi quay trở về điểm xuất phát. Trong…