Vũ nữ thoát y biểu tình vì mức lương thấp

Những vũ công thoát y đã từ chối biểu diễn trong vòng 2 ngày để phản đối mức lương mà họ cho là chết đói. Những vũ công thoát y tại hộp đêm Crazy Horse, gần với Cung điện Elysee ở Paris, đã từ chối biểu diễn trong vòng 2 ngày để biểu tình phản…