World Cup

Không chỉ có con người thi đấu bóng đá, các chú cá cũng đang khởi động để chuẩn bị cho mùa World Cup sắp tới Từ ngày mồng 10 tới đây, cuộc tranh tài giữa các chú cá xung quanh trái bóng tròn sẽ được bố trí theo đúng thể thức thi đấu bóng đá […] World Cup dành cho cá

Không chỉ có con người thi đấu bóng đá, các chú cá cũng đang khởi động để chuẩn bị cho mùa World Cup sắp tới Từ ngày mồng 10 tới đây, cuộc tranh tài giữa...