Sởn da gà với những xác ướp trẻ em

Xác ướp như một người ngoài hành tinh. Xác ướp em bé này được tranh trí thêm những hạt vòng và ốc biển. Hai em bé được ướp chung một chỗ. Em bé này được quàng một chiếc khăn màu trắng rất điệu. Đây có lẽ là xác ướp của một bé gái. Hầu như…