Nghệ thuật kinh ngạc từ gạch lego

Để xếp được một đồ vật hoàn chỉnh từ những viên gạch Lego không phải là điều đơn giản song người đàn ông có tên Nathan Sawaya đã làm được nhiều hơn thế. Nathan Sawaya đã từ bỏ nghề luật sư với mức lương lên đến 6 con số không mỗi tháng để theo đuổi…