Những câu chuyên ma xung quanh gia đình – Tác Giả Tô Bảo Sơn

| Đêm nay mình xin kể lại cho các quý vị độc giả nghe về những câu chuyện mà theo mọi người gọi là tâm linh hay gọi một cách rùng rợn là chuyện ma xảy ra xung quanh cuộc sống của gia đình mình.( những mẩu chuyện dưới đây mình xin kể lại nguyên…