Lấy xương ống chân làm nhẫn cầu hôn

Chàng thanh niên Mike Peret (25 tuổi), người Anh, đã dùng chính xương ống chân của mình để làm thành một chiếc nhẫn và dùng nó cầu hôn với cô gái anh yêu. Lúc đó Mike Peret có ý tưởng rất táo bạo là dùng xương ống chân của mình làm một chiếc nhẫn để…