“Nhảy lạc đà” để làm người bay

Nhảy lạc đà là trò chơi truyền thống được người dân Tehama, Yemen (Ả rập) lưu giữ và duy trì tới ngày hôm nay. Hàng năm, bộ lạc Zaranique đều diễn ra ngày hội khuyến khích dân chúng vận động thể thao và tranh tài độc đáo này. Những người dân bản địa không chỉ…