Kết hôn trong lúc già bệnh hấp hối

Trong cơn hấp hối trên giường bệnh, Vernon McAlister đã thực hiện được tâm nguyện của mình đó là kết hôn lại lần nữa với cô vợ đã chung sống cùng 72 năm. Mr và Mrs McAlister đã thực hiện một lễ cưới nhỏ ngay trong bệnh viện ở Upstate, Anderson County, Nam Carolina, Mỹ….