Bưu điện dưới nước

Nằm ở độ sâu 3m dưới mặt nước nơi đó có một cuộc sống thật sự với một bưu điện vô cùng độc đáo.

Bưu điện độc đáo này nằm bên bờ Hideaway Island.
Bưu điện dưới nước đầu tiên trênbr /
thế giới, Phi thường - kỳ quặc, bưu điện, dưới nước, kì lạ, bưu thiếp,br /
tem thư
Những nhân viên bưu điện cần mẫn với công việc của mình
Bưu điện dưới nước đầu tiên trên thế giới, Phibr /
thường - kỳ quặc, bưu điện, dưới nước, kì lạ, bưu thiếp, tem thư
Các công việc được tiến hành như một bưu điện bình thường
Công việc của bạn vô cùng đơn giản. Hãy tìm một lá cờ trên bãi biển chỉ dẫn đến văn phòng của các nhân viên này sau đó lặn xuống nước. Nếu các nhân viên không có ở đó, bạn có thể tự mình bỏ thư, bưu thiếp vào các hòm thư dưới nước.
Bưu điện dướibr /
nước đầu tiên trên thế giới, Phi thường - kỳ quặc, bưu điện, dưới nước,br /
kì lạ, bưu thiếp, tem thư
Những người sẽ giúp bạn mang thư bỏ vào thùng
Bưu điện dưới nước đầu tiên trên thế giới, Phibr /
thường - kỳ quặc, bưu điện, dưới nước, kì lạ, bưu thiếp, tem thư
Những hòm thư được dựng lên dưới đáy biển
Cũng có một cách khác đó là nếu bạn không thể lặn dưới nước, các nhân viên đặc biệt của bưu điện sẽ giúp bạn thực hiện công việc này hoặc bất kì một nhân viên bưu điện địa phương nào sẽ gửi lá thư giúp bạn. Và một lí do vô cùng đơn giản đó là tất cả các con tem đều được rập nổi chứ không sử dụng bằng mức và các tấm bưu thiếp có khả năng chống thấm nước.
Buonchuyen.info – Theo maivoo

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com