Home Chuyện Lạ Có Thật Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Thật đẹp và sống động

Những tác phẩm của Calvin hầu hết là về động vật. Tất cả những con vật như ngựa vằn, gấu trúc, bò hay thằn lằn… đều sống động đến từng chi tiết.

Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm giấy tuyệt đẹp này:

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Những con chim tung cánh…

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Một chú nhím quá giống thật…

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chi tiết tới từng sợi lông.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Con thuyền giữa đại dương.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chú gấu trúc ham ăn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Tình cảm mẹ con

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Ngựa vằn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chú chim với sải cánh rộng.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Mọi thứ đều được làm rất chi tiết.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Nhìn cứ như thật vậy.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Đến đôi mắt cũng rất có hồn.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãnChiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chim cú đậu trên cành cây.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Thật ấn tượng.

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc giấy tuyệt đẹp | Calvin Nicholls, Nghệ thuật điêu khắc, Nghệ thuật gấp giấy, Điêu khắc giấy, Bộ sưu tập độc đáo, Thư giãn

Sư tử dũng mãnh.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận