có thật

Nghiệp Hầu Thánh

4
Chap 6 Tháng Tám 12, 2022
Chap 5 Tháng Tám 12, 2022

Phòng Trọ Duyên Âm

5
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 2 Tháng Bảy 8, 2022

Làm Chồng Qủy Nước

5
Phần 4 Tháng Bảy 8, 2022
Phần 3 Tháng Bảy 8, 2022

QUỶ NỮ BẾN ĐÒ VẮNG

3
Phần 7 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022

Ma Quan Đông

5
Chap 11 Tháng Sáu 1, 2022
Chap 10 Tháng Sáu 1, 2022

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

3
Chap 6 Tháng Năm 31, 2022
Chap 5 Tháng Năm 31, 2022

Căn Nhà Của Quỷ

5
Chap 6 Tháng Năm 31, 2022
Chap 5 Tháng Năm 31, 2022

CÁ TRÊ ĂN THỊT NGƯỜI

3.7
Chương 5 Tháng Năm 28, 2022
Chương 4 Tháng Năm 28, 2022

Kumanthong – Đứa con âm giới

0
Hồi 5: Tháng Năm 21, 2022
Hồi 4 Tháng Năm 21, 2022

PHI PHÔNG (Ma Cà Rồng)

5
Phần 6 Tháng Năm 21, 2022
Phần 5 Tháng Năm 21, 2022

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG

5
Chap 38 Tháng Năm 20, 2022
Chap 37 Tháng Năm 20, 2022

Những oan hồn trong ngôi miếu hoang

5
Chap 5 Tháng Năm 19, 2022
Chap 4 Tháng Năm 19, 2022

Nhật Ký: TÂM LINH QUA LỜI KỂ

5
Truyện 9 Tháng Năm 19, 2022
Truyện 8 Tháng Năm 19, 2022

Ma Theo Về Nhà

0
Chap 4 Tháng Năm 19, 2022
Chap 3 Tháng Năm 19, 2022

Ma Vú Dài

5
Chap 8 Tháng Năm 18, 2022
Chap 7 Tháng Năm 18, 2022

Truyện ma của ông ngoại

5
Truyện 17 Tháng Năm 17, 2022
Truyện 16 Tháng Năm 17, 2022

Khu Đất Đáng Sợ

0
Phần 8 Tháng Năm 17, 2022
Phần 7 Tháng Năm 17, 2022