phiêu lưu

Lời Nguyền U Ẩn

4
Chap 100 END Tháng Năm 20, 2022
Chap 99 Tháng Năm 20, 2022

Vực Cổ Trùng

4
Chap 45 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 41 Tháng Sáu 4, 2022

Ác Linh Trầm lặng

2.5
Chap 25 Tháng Năm 27, 2022
Chap 24 Tháng Năm 27, 2022

Giải Ngải Ký

5
Phần 12 Tháng Năm 18, 2022
Phần 11 Tháng Năm 18, 2022

Quỷ Mộ 2 – Truy Tìm Ký Ức

5
Phần 4 Tháng Năm 4, 2022
Phần 3 Tháng Năm 4, 2022

Cấm Địa

1
Chap 9 Tháng Sáu 6, 2022
Chap 8 Tháng Sáu 6, 2022

Vũng Linh Du Ký

0
Chương 10 Tháng Năm 8, 2022
Chương 7 Tháng Năm 8, 2022

Chuyến đi sinh tử

3
Chap 8 Tháng Sáu 20, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 20, 2022

(Truyện Ma) Kỳ nghỉ hè

3
Phần 3 Tháng Năm 16, 2022
Phần 2 Tháng Năm 16, 2022