Hang sông Khe Ry (Quảng Bình) dài nhất thế giới

Hang sông Khe Ry (Quảng Bình) dài nhất thế giới

Hang Khe Ry được khảo sát vào năm 1997, lúc đó đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh do ông Limbert dẫn đầu đã khám phá hang sông này dài 13,8km. Những năm sau đó, đoàn thám hiểm tiếp tục thám hiểm và bổ sung hình ảnh, bản đồ đo vẽ. Năm 2013 đoàn thám hiểm đã phát hiện thêm chiều dài ở hang sông này và đạt con số gần 20km và khẳng định là hang sông dài nhất thế giới, độ cao trần hang hơn 120m, thuyền bè đi lại tại một số đoạn trong lòng hang khá thoải mái. Nguồn nước đầu tiên của sông Khe Ry là một con suối ở độ cao 1.300m đổ vào hang động này, tạo thành dòng sông dài, chạy đến cửa hang Én, sau đó lặn xuống về hang Sơn Đoòng rồi đổ nước vào hệ thống hang Phong Nha.

Ông Limbert cho biết, với hang sông dài nhất thế giới này, một lần nữa chứng minh hang động ở khối núi đá vôi Kẻ Bàng còn nhiều ẩn chứa chưa khám phá hết được.

Minh Phong
Theo SGGP

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com