Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia
Khỉ làm đủ trò để mua vui cho khách.

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia
Trên cổ chúng luôn có chiếc xích.

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia
Trò đi xe máy.

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia
Nhào lộn trên xe.

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia
Biểu diễn trên xe đạp.

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia

Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia | khỉ,mua vui,làm trò,Indonesia
Nhiều chú khỉ được những người huấn luyện mua rồi về nhốt trong những chiếc
lồng nhỏ. Chúng phải luyện tập rất nhiều để có thể biểu diễn được. Một số người
huấn luyện khỉ ở Jakarta, Indonesia cho hay có đến 1/2 số khỉ bị chết trong
quá trình huấn luyện.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com