Khỉ mua vui trên đường phố Indonesia

Khỉ làm đủ trò để mua vui cho khách. Trên cổ chúng luôn có chiếc xích. Trò đi xe máy. Nhào lộn trên xe. Biểu diễn trên xe đạp. Nhiều chú khỉ được những người huấn luyện mua rồi về nhốt trong những chiếc lồng nhỏ. Chúng phải luyện tập rất nhiều để có thể…