2012

Dòng Họ Em Bị Ma Ám

5
PHẦN 12 Tháng Hai 1, 2022
PHẦN 11 Tháng Hai 1, 2022

Duyên âm

5
Phần 19 Tháng Năm 8, 2022
Phần 18 Tháng Năm 8, 2022

Lên Núi Cấm Săn Rắn Hổ Mây

4.7
Phần 4 Tháng Hai 3, 2022
Phần 3 Tháng Hai 3, 2022

Ma ban trưa

4
Chuyện 2 Tháng Năm 10, 2022
Chuyện 1 Tháng Năm 10, 2022

Thằng Bạn Tôi

5
Phần 7 Tháng Năm 8, 2022
Phần 6 Tháng Năm 8, 2022

Thu đã về trên đất Hải Phòng

0
Chap 4 Tháng Năm 10, 2022
Chap 3 Tháng Năm 10, 2022

Truyện Ma Lai và Đi Câu

5
Phần 2 Tháng Năm 10, 2022
Phần 1 Tháng Năm 10, 2022

Tuyển tập truyện quê em

5
Phần 8 Tháng Năm 8, 2022
Phần 7 Tháng Năm 8, 2022