2014

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4.2
Chương 2920 Tháng Bảy 3, 2022
Chương 2919 Tháng Bảy 3, 2022

Truyện Ma Ở Công Ty Em làm

2
Truyện 6 Tháng Năm 18, 2022
Truyện 5 Tháng Năm 18, 2022

Ngôi nhà dưới quê

3.8
Phần 19 Tháng Năm 18, 2022
Phần 18 Tháng Năm 18, 2022

Oan hồn nhà hàng xóm

5
Phần 7 Tháng Năm 18, 2022
Phần 6 Tháng Năm 18, 2022

Oan hồn nơi dốc đá

0
Chap 16 END Tháng Năm 18, 2022
Chap 15 Tháng Năm 18, 2022

Bài Thơ Tình Nhuốm Máu

5
Phần 4 Tháng Năm 18, 2022
Phần 3 Tháng Năm 18, 2022

Những tháng 7 kì lạ

5
Phần 3 Tháng Năm 18, 2022
Phần 2 Tháng Năm 18, 2022

Ngôi nhà thiếu ánh dương

0
Chap 5 Tháng Năm 17, 2022
Chap 4 Tháng Năm 17, 2022

Tâm Linh – Làng tôi

5
Chap 15 Tháng Năm 17, 2022
Chap 14 Tháng Năm 17, 2022

Khu Đất Đáng Sợ

0
Phần 8 Tháng Năm 17, 2022
Phần 7 Tháng Năm 17, 2022

(Truyện Ma) Kỳ nghỉ hè

3
Phần 3 Tháng Năm 16, 2022
Phần 2 Tháng Năm 16, 2022

Nhật Ký Phòng Trọ Ma

3.7
Phần 11 Tháng Năm 16, 2022
Phần 10 Tháng Năm 16, 2022

HAI THẰNG NHÁT CÁY VÀ CĂN NHÀ MA

5
Chương 5 Tháng Năm 16, 2022
Chương 4 Tháng Năm 16, 2022

Đi Đêm có ngày gặp ma

3.5
Phần 7 Tháng Năm 13, 2022
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022

[Huyền bí] Đồi lộng gió

0
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022
Phần 5 Tháng Năm 13, 2022

Căn nhà cuối hẻm

4.7
Chap 7 Tháng Năm 11, 2022
Chap 6 Tháng Năm 11, 2022