2019

Đoản Kiếp

2.5
Chương 25 Tháng Năm 22, 2023
Chương 24 Tháng Năm 22, 2023

CHIẾC VÁY DÍNH MÁU

1
Chương 7 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022

OAN HỒN 2 MẸ CON

5
Chap 10 Tháng Bảy 8, 2022
CHAP 9 Tháng Bảy 8, 2022

DỌC ĐƯỜNG QUÂN NGŨ

5
Phần 12 Tháng Ba 20, 2022
Phần 11 Tháng Ba 20, 2022

Truyền thuyết đất Nữ Anh

5
Phần 4 Tháng Ba 20, 2022
Phần 3 Tháng Ba 20, 2022

MẸ DẠY EM CÁCH ĂN THỊT NGƯỜI

4.7
Phần 10 Tháng Hai 20, 2022
Phần 9 Tháng Hai 9, 2022