2020

CHÙA DƯỚI HỒ

5
Chap 8 Tháng Bảy 10, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 10, 2022

Cây Me Đầu Xóm

5
Chương 5 Tháng Năm 30, 2022
Chương 4 Tháng Năm 30, 2022

Ma Vú Dài

5
Chap 8 Tháng Năm 18, 2022
Chap 7 Tháng Năm 18, 2022

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG

5
Chap 38 Tháng Năm 20, 2022
Chap 37 Tháng Năm 20, 2022

Oan Hồn Tân Nương

5
Chương 60(END) Tháng Năm 26, 2022
Chương 59 Tháng Năm 26, 2022

Cô Gái Điên – Chơi Ngải

5
Chương 12 Tháng Năm 30, 2022
Chương 11 Tháng Năm 30, 2022

Những oan hồn trong ngôi miếu hoang

5
Chap 5 Tháng Năm 19, 2022
Chap 4 Tháng Năm 19, 2022

HỌ Ở XUNG QUANH

5
Chương 4 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 26, 2022

Đi Tìm Người

5
Chương 10 Tháng Năm 29, 2022
Chương 9 Tháng Năm 29, 2022

Bà Năm Phước

5
Chương 4 Tháng Năm 26, 2022
Chương 3 Tháng Năm 26, 2022

Oán Linh

5
Chương 5 Tháng Năm 24, 2022
Chương 4 Tháng Năm 24, 2022

Vong Nhi – Sao Mẹ Giết Con ?

5
Chương 8 Tháng Năm 29, 2022
Chương 7 Tháng Năm 29, 2022

Ám Ảnh Đất U Minh

5
Tập 5 Tháng Năm 26, 2022
Tập 4 Tháng Năm 26, 2022

Con Mèo Nhà Hàng Xóm

5
CHAP 12 Tháng Năm 29, 2022
Chap 11 Tháng Năm 29, 2022

NGẢI – ĐOÀN KHẢO SÁT

5
Phần 16 Tháng Năm 19, 2022
Phần 15 Tháng Năm 19, 2022

Song Linh

5
Ngoại Truyện Tháng Năm 29, 2022
Chap 12 Tháng Năm 29, 2022

H’ CHOANG LÀ VỢ MA

5
Phần 9 Tháng Bảy 16, 2022
Phần 8 Tháng Bảy 16, 2022