Truyện Mới Cập Nhật

LÀM BẠN VỚI MA

0
Chương II Tháng Ba 12, 2022
Chương I Tháng Ba 12, 2022

Thể hồn ngày xưa

4
Chương 5 Tháng Ba 11, 2022
Chương 4 Tháng Ba 11, 2022

MÁU TRẮNG

5
Phần 2 Tháng Ba 11, 2022
Phần 1 Tháng Ba 11, 2022

Câu Chuyện Bãi Tha Ma

5
Phần 9 Tháng Ba 4, 2022
Phần 8 Tháng Ba 4, 2022

Làm sao để trừ tà?

3.5
Phần 8 Tháng Ba 3, 2022
Phần 7 Tháng Ba 3, 2022

Quỷ Cốt

5
Chuyện 7 Tháng Ba 2, 2022
Chuyện 6 Tháng Ba 2, 2022

Đường Dài Sương Lạnh

5
Phần 5 Tháng Hai 28, 2022
Phần 4 Tháng Hai 28, 2022

Những lần gặp ma của tôi

5
Phần BONUS Tháng Hai 28, 2022
Phần 9 Tháng Hai 28, 2022

Truyện Ma – Nợ

3.5
Phần 11 Tháng Hai 28, 2022
Phần 10 Tháng Hai 28, 2022

Chuyện kể lúc nửa đêm

5
Phần 4 Tháng Hai 28, 2022
Phần 3 Tháng Hai 28, 2022

CHUYỆN MA Vùng đất khó ở

0
Chap 6 Tháng Hai 28, 2022
Chap 5 - Bonus Tháng Hai 28, 2022

Trò Chơi Ác Nghiệt

4
Phần 9 Tháng Hai 25, 2022
Phần 8 Tháng Hai 25, 2022

Chạy Đâu Cho Thoát

4.5
Phần 8 Tháng Hai 25, 2022
Phần 7 Tháng Hai 25, 2022

Đám Ma Người Điên

5
Phần 5 Tháng Hai 25, 2022
Phần 4 Tháng Hai 24, 2022