Truyện Mới Cập Nhật

Khi Vong Ma Là Người Yêu

5
Phần 21 Tháng Sáu 4, 2022
Phần 20 Tháng Sáu 4, 2022

Búp Bê Ma Quái

4.5
Chap 5 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 4, 2022

Sống Trong Xác Sói

0
Chap 54 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 53 Tháng Sáu 4, 2022

Đừng Giẫm Lên Bia Mộ

3
Chap 6 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 5 Tháng Sáu 4, 2022

Vực Cổ Trùng

4
Chap 45 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 41 Tháng Sáu 4, 2022

Ma Ám

0
Chap 37 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 36 Tháng Sáu 4, 2022

Chuyện người lái đò

0
Chap 10 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 9 Tháng Sáu 4, 2022

Bí Mật Của Thầy Trừ Ma

0
Tập 16 Tháng Sáu 4, 2022
Tập 15 Tháng Sáu 4, 2022

Hồng Cầu Ngải

5
Chương 14 Tháng Sáu 4, 2022
Chương 13 Tháng Sáu 4, 2022

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

5
Chap 8 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 3, 2022

Rước Quỷ Đêm 30

0
Chap 3 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 2 Tháng Sáu 3, 2022

Ông Hàng Xóm Quỷ Dị

0
Chap 6 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 5 Tháng Sáu 3, 2022

Hồn Liên Hoa

0
Chương 13 Tháng Sáu 3, 2022
Chương 12 Tháng Sáu 3, 2022

Huyết Linh Ngải 2

0
Chap 10 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 9 Tháng Sáu 3, 2022

Bóng Ma Trong Kí Túc Xá

0
Chương 5 Tháng Sáu 3, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 3, 2022

Mặt Người Dạ Thú

0
Chương 8 Tháng Sáu 3, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 3, 2022

Bóng ma cô độc

0
Chap 7 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 6 Tháng Sáu 3, 2022

NGÔI NHÀ CÓ CÂY HOA ĐỎ

0
Chương 5 Tháng Sáu 3, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 3, 2022

Ván Bài Cõi Âm

5
Phần 5 Tháng Sáu 3, 2022
Phần 4 Tháng Sáu 3, 2022

AI ĐẾN ĐÊM GIAO THỪA

1
Chương 5 Tháng Sáu 2, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 2, 2022

CUỘC GẶP ĐÊM GIAO THỪA

1.5
Phần 4 Tháng Sáu 2, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 2, 2022

Huyết Nguyệt

0
Phần 5 Tháng Sáu 2, 2022
Phần 4 Tháng Sáu 2, 2022

Khát Máu Tanh Lòng

0
Phần 6 Tháng Sáu 2, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 2, 2022

Mở Cửa Cho Vong

0
Phần 5 Tháng Sáu 2, 2022
Phần 4 Tháng Sáu 2, 2022