Hà Dương

Những thông tin cũng như liên kết của Tác giả Hà Dương sẽ được mô tả tại đây nếu có sự đồng ý của tác giả !!!!
Facebook tác giả :
https://www.facebook.com/duong.phu.3762584/

12:17

5
Chap 40 Tháng Sáu 19, 2022
Chap 38+39 Tháng Sáu 19, 2022

Đất âm hồn

4.3
Phần 66-67 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 64-65 Tháng Sáu 25, 2022

Ma giành đất

0
Phần 3 Tháng Năm 25, 2022
Phần 2 Tháng Năm 22, 2022

Trùng lửa

4.7
Ngoại truyện 2.1 Tháng Năm 4, 2022
Ngoại truyện 1.3 Tháng Năm 4, 2022