Lê Hoa Thi

3 GIỌT MÁU QUỶ

4.3
Chương 6 Tháng Mười Một 30, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 27, 2023

QUỶ NỮ QUÊ NGOẠI

4
Chương 16 Tháng Bảy 1, 2023
Chương 15 Tháng Bảy 1, 2023

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC

3.6
Chương 28 Tháng Tư 27, 2023
Chương 27 Tháng Tư 27, 2023

Quỷ Ngự Gốc Cây

5
Tập 2 Tháng Chín 10, 2022
Tập 1 Tháng Chín 10, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI Phần 2

4
Tập 12 Tháng Chín 1, 2022
Tập 11 Tháng Chín 1, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI

4.3
Tập 10 Tháng Sáu 29, 2022
Tập 9 Tháng Sáu 26, 2022

Hồn Ma Sông Đáy

5
Tập 7 END Tháng Năm 18, 2022
Tập 6 Tháng Năm 17, 2022

Hồn Ai Trong Tranh

5
Phần 11 Tháng Năm 8, 2022
Phần 10 Tháng Năm 8, 2022