Nhà Văn Bố Láo

Xóm Trọ Người Giấy

5
Tập 6 Tháng Chín 11, 2022
Tập 5 Tháng Chín 11, 2022

Ma Cây Gạo, Cáo Cây Đề

3.7
Chap 7 Tháng Bảy 3, 2022
Chap 6 Tháng Bảy 3, 2022

Ma Thần Vòng Hay Truyện Trùng Tang

3.8
Chap 8 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 25, 2022

Ký Sự Thuỷ Điện Vùng Cao

5
Chap 16 Tháng Sáu 25, 2022
Chap 15 Tháng Sáu 25, 2022

Truyện ma của ông ngoại

5
Truyện 17 Tháng Năm 17, 2022
Truyện 16 Tháng Năm 17, 2022