2 chân trước

Ngày 23/3/2011, công ty Empresas Polar của Venezuela đã lập được kỷ lục thế giới khi làm chiếc bánh Aarepa lớn nhất thế giới. Arepa là một loại bánh ngô của người Venezuela. Ông Palph Hannah – đại diện của tổ chức Guinness tại khu vực Mỹ La tinh đã được mời tới chứng kiến […] Chiếc bánh ngô lớn nhất

Ngày 23/3/2011, công ty Empresas Polar của Venezuela đã lập được kỷ lục thế giới khi làm chiếc bánh Aarepa lớn nhất thế giới. Arepa là một loại bánh ngô của người Venezuela. Ông Palph...