2012

Những người biểu tình đã cởi bỏ y phục tại tòa thị chính San Francisco (Mỹ) sau khi các chính trị gia tán thành lệnh cấm khỏa thân ở nơi công cộng. Theo dự luật mới, những người dân và khách tham quan thành phố sẽ bị coi là vi phạm pháp luật nếu để […] Cởi quần áo phản đối cấm nude

Những người biểu tình đã cởi bỏ y phục tại tòa thị chính San Francisco (Mỹ) sau khi các chính trị gia tán thành lệnh cấm khỏa thân ở nơi công cộng. Theo dự luật mới,...

Có người dự trữ thực phẩm đủ ăn trong nửa thế kỷ, có người tích trữ bao cao su…Đó là những "diệu kế" chuẩn bị Ngày tận thế của các công dân kỳ quặc trên khắp thế giới. Bước vào tháng 12, những công dân kỳ quặc trên khắp thế giới lại không ngừng ra […] Tích trữ bao cao su cho…ngày tận thế

Có người dự trữ thực phẩm đủ ăn trong nửa thế kỷ, có người tích trữ bao cao su…Đó là những "diệu kế" chuẩn bị Ngày tận thế của các công dân kỳ quặc trên...