5000 tuổi

Các nhà nghiên cứu từ Iceland cho biết họ đã tìm chiếc giày da nguyên mảnh có niên đại 5.500 năm trong một hang động phía nam thủ đô Yerevan của Armenia. Chiếc giày da được cho là cổ nhất thế giới. Ron Pinhasi, giảng viên khoa khảo cổ học trường University College Cork tại […] Chiếc giày cổ 5000 tuổi

Các nhà nghiên cứu từ Iceland cho biết họ đã tìm chiếc giày da nguyên mảnh có niên đại 5.500 năm trong một hang động phía nam thủ đô Yerevan của Armenia. Chiếc giày da...